Wij beseffen dat een woning één van de grootste bezittingen is. Vanuit dat oogpunt wensen wij onze werkzaamheden uit te voeren. Wij streven dan ook naar kwaliteit, goede contacten door middel van de juiste communicatie en het bieden van een zeer goede service door een snelle reactie en afhandeling. Wij laten ons hierbij ondersteunen door het softwareprogramma Twinq. Twinq is toonaangevend in de VvE Beheer branche en ondersteunt alle processen van het besturen/beheren van VvE’s.


Administratief en Financieel Beheer

Onze werkzaamheden bestaan uit:

  • Incasseren en administreren van de door de eigenaren aan de Vereniging verschuldigde periodieke bijdragen;
  • Signaleren, bewaken en het nemen van vervolgstappen ten aanzien van eventuele optredende achterstanden in de betaling van de periodieke bijdragen;
  • Bijhouden van mutaties in het ledenbestand;
  • Het maken van eindafrekeningen voor het appartementsrecht dat in eigendom wordt overgedragen en het daarbij informeren van makelaars, notarissen en nieuwe eigenaar over de financiële en algemene stand van zaken ter zake het appartementsrecht en Vereniging;
  • Het volledig beheren en administreren van de banktransacties van de Verenigingen;
  • Gedurende het lopende boekjaar bewaken van de goedgekeurde begroting;
  • Eénmaal per jaar opmaken van de financiële jaarstukken, bestaande uit een exploitatieoverzicht, balans en begroting;
  • Het éénmaal per jaar laten uitvoeren van een kascontrole door de door de ledenvergadering benoemde leden van de kascontrolecommissie;
  • Het beheren van het verzekeringspakket van de Vereniging met daarbij behorende schadeafhandeling;
  • Het beheren van het archief van de Vereniging;
  • Het beheren en uitvoeren van Verenigingsbesluiten;
  • Voorbereiden van de Algemene Ledenvergadering in overleg met de voorzitter danwel het bestuur;
  • Het organiseren, bijwonen, notuleren en verspreiden van de notulen van de Algemene Ledenvergadering.

Technisch Beheer

Onze werkzaamheden bestaan uit:

 • Het namens de Vereniging aanvragen, beoordelen en vergelijken van offertes;
 • Het in opdracht van de Vereniging laten uitvoeren van klein- en onvoorzien onderhoud alsmede het vertegenwoordigen van de Vereniging ten behoeve van groot- en klein onderhoud;
 • Het opstellen en uitvoeren van het meerjaren onderhoudsplan;
 • Het uitvoeren van bouwbegeleiding bij grote renovaties of projecten.