Welkom op de website van Vireco

Welkom bij Vireco Beheer

De wens van iedere eigenaar is het wonen zonder problemen. Om dit te realiseren is een goed functionerende Vereniging van Eigenaars (VvE) nodig. Het goed beheren kost veel tijd en moeite en vergt deskundigheid op het gebied van administratie, planning en technisch inzicht. Een professionele beheerder zorgt voor waarborging van de continuïteit, vakkundig administratief- en technisch beheer en bovenal voor onafhankelijkheid.

Vireco Beheer draagt zorg voor kwalitatief goed beheer op zowel bestuurs- als technisch niveau, zodat eigenaren zich bezig kunnen houden met datgene waarvoor zij een appartementsrecht hebben gekocht: prettig wonen met zekerheid dat financiën en onderhoud in VvE-verband adequaat worden bijgehouden. Het beheer wordt uitgevoerd op basis van betrokkenheid en nauwe samenwerking met de voorzitter, dan wel het bestuur en de technische commissie.

Bent u op zoek naar persoonlijk en professioneel VvE Beheer? Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op!